Connecting your brand to listeners.

Privacybeleid

 1. Inleiding Dit privacybeleid is bedoeld om u duidelijkheid te bieden over de gegevens die Unit10 Podcast Agency verzamelt, waarom deze verzameld worden en hoe u deze gegevens kunt beheren en verwijderen. Uw privacy is voor ons van groot belang, en wij zijn toegewijd aan het veilig verwerken en gebruiken van uw informatie.

  Identiteit van Unit10 Podcast Agency, handelsnaam van RST Coaching en Conbsultancy BV, gelegen aan Ambachtsweg 46, 3542 DH Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72040033, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

  Inhoud van het Privacybeleid In dit document informeren wij u over:

  • De persoonsgegevens die wij verwerken
  • Het doel en de grondslag van deze verwerking
  • De bewaartermijn van persoonsgegevens
  • Het delen van gegevens met derden
  • Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën
  • Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
  • De beveiliging van uw persoonsgegevens

  Verwerkte Persoonsgegevens Unit10 Podcast Agency verwerkt de volgende gegevens:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

  Doel en Grondslag van Verwerking Wij verwerken deze gegevens voor:

  • Het afhandelen van betalingen
  • Het versturen van nieuwsbrieven en marketing e-mails
  • Marktonderzoek ter verbetering van onze diensten
  • Communicatie over onze dienstverlening
  • Het leveren van digitale diensten
  • Administratieve doeleinden en naleving van wettelijke verplichtingen

  Bewaartermijn Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit is in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen.

  Delen met Derden Uw gegevens worden niet verkocht aan derden en alleen verstrekt indien noodzakelijk voor onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Uw Rechten U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens. Ook kunt u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Beveiliging van Persoonsgegevens Unit10 Podcast Agency neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en ongeautoriseerde toegang tegen te gaan.

  Wijzigingen in dit Privacybeleid Dit beleid kan periodiek worden bijgewerkt. Wij adviseren u daarom om dit document regelmatig te raadplegen.

  Contactgegevens Voor vragen over ons privacybeleid of verzoeken met betrekking tot uw gegevens kunt u contact opnemen via hallo@unit10.audio of telefonisch via 030-2074023.